LØSNINGER

Hos aimIT tager vi udgangspunkt i din situation og dine behov og ikke vore egne produkter. For os handler det om at få indsigt i og forstå de forskellige udfordringer som din forretning og organisation står over for. Forenklet kan man sige, at videndeling giver taletid, kommunikation i øjenhøjde giver ørenlyd og løsninger giver indflydelse. Det betyder, at vi hele tiden skal spørge os selv om der er andre smartere og billigere måder at løse en opgave på.

Vi arbejder målrettet på, at have den rigtige viden og de rigtige kompetencer i vores salgsorganisation i samarbejde med vores partnere.

Videoovervågning
Energioptimering
Wireless
Netværk
Kopi og Print
Sikkerhed
Server / Storage
Licenser
Computer/tablets

Vores ambitiøse mål:

Hos aimIT leverer vi fra dag til dag eller samme dag, hvis du måtte have behov for det. Vi disponerer over mere end 100.000 varenumre og vi sørger for at du modtager leverancen til aftalt tid i både ind- og udland. Vi har aftaler med forskellige transportører til alle tænkelige opgaver. Vi sørger for alt fra indbæring og opsætning af fx Rackskabe og tunge UPS anlæg m.m. til levering af en strømadapter en sen aftentime.

Når du udskifter dit gamle IT-udstyr undersøger vi om det har en værdi – repræsenterer udstyret en værdi hjælper vi dig af med det, til højstbydende således, at du får mest muligt ud af det. Har udstyret ingen værdi, så hjælper vi dig billigst muligt af med det, på en miljømæssig korrekt måde.

aimIT tilbyder vores ekspertise inden og når papkasserne rammer dig. Vi tilbyder prækonfigurerede leverancer i det omfang det er muligt. Det kunne eksempelvis være Switche, Controllere, PC & Notebooks og meget andet hardware. Inden du eksempelvis modtager en leverance af nye notebooks kan vi sørge for BIOS opdatering, Patch Management, Imagepålægning, Pre-staging, registrering af serienummer, tyverimærkning m.m.